APSARA (huile sur toile - 55 x 43 cm - 2005)

 

 

   Copyright Kathleen Scarboro   
         (www.kathleenscarboro.fr)